Dwór Rychwałd

Pietyra Kazimierz

34-322 Rychwałd

ul. Spacerowa 13

tel. 33 865 10 07

tel. kom: 604 431 776

email:

info@dwor-rychwald.pl
recepcja@dwor-rychwald.pl

Konto do przelewów w PLN:
mBank: 39 1140 2004 0000 3802 7598 0371

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo istotna. Dlatego przetwarzamy Twoje dane wyłącznie zgodnie z prawnymi postanowieniami. W tych informacjach o ochronie danych osobowych zawarte są ważne aspekty przetwarzania danych osobowych w ramach naszej strony internetowej.

Nazwisko i adres odpowiedzialnego

Odpowiedzialnym w myśl głównego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz pozostałych postanowień o ochronie danych osobowych jest:

DWÓR RYCHWAŁD
ul. Spacerowa 13
34 – 322 RYCHWAŁD
Polska

Ogólnie na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady pobieramy i używamy danych osobowych naszych użytkowników, jeśli jest to konieczne w celu dostarczenia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i świadczeń. Regularne pobieranie i użytkowania danych osobowych naszych użytkowników następuje regularnie tylko po otrzymaniu ich zgody. Wyjątek obowiązuje w przypadkach, w których otrzymanie wcześniejszej zgody z rzeczywistych powodów nie jest możliwe i przetwarzane danych jest możliwe w myśl ustawowych przepisów.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli zdobędziemy pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych danej osoby w celu przetwarzania danych osobowych, obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. a UE-Ochrona danych osobowych Rozporządzenie o danych osobowych (RODO) jako podstawa prawna o przetwarzaniu danych osobowych.
Przy przetwarzaniu danych osobowych, które są konieczne do spełnienie warunków umowy, której stroną umowy jest dana osoba podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To dotyczy procesów przetwarzania, które są konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia prawnego zobowiązania, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeśli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zachowania uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej i przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby, nie wymieniony w pierwszej kolejności interes, przetwarzanie danych reguluje art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Kasowanie danych i czas zapisywania

Dane osobowe danej osoby są kasowane lub blokowane, o ile nie ma celu zapisu danych. Zapis danych może nastąpić, jeśli przewidzieli to ustawodawcy europejscy lub krajowi w rozporządzeniach unijnych, ustawach i pozostałych przepisach, którym podlega dana osoba. Zablokowanie lub skasowanie danych następuje również wtedy, jeśli upływa termin zapisu danych przewidziany przez powołane normy, chyba, że istnieje konieczność dalszego zapisu danych w celu zawarcia umowy lub spełnienia umowy.

Dostarczenie strony internetowej i stworzenie plików do logowania

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje systemu komputerowego, z którego otwierana jest strona.
Następujące dane są podczas tego pobierane:

– Informacje na temat przeglądarki internetowej i stosowanej wersji
– Adres IP użytkownika
– Data i godzina dostępu

Dane są również zapisywane w plikach do logowania Logfiles naszego systemu. Zapisywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisywania danych i plików do logowania stanowi art. 6 ust.. 1 lit. f RODO

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić wysyłanie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być zapamiętany na okres trwania sesji.
Zapisywanie plików logowania następuje, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Dodatkowo dane do optymalizacji strony internetowej służą nam do optymalizacji i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych w celach marketingowych w związku z tym się nie odbywa. W tych celach leży nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.